onsdag 1 januari 2014

Lästips!

Om det finns något är ute som njuter av ledigheten men som känner att de skulle vilja läsa en bra bok kan jag rekommendera Från kvalitet till meningsskapande. Den är skriven av Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence.

Själv mötte jag denna bok första gången när jag läste förskolelyftet HT 2012. Hela boken tycker jag ger ett bra perspektiv på dagens skola, synen på skolans roll och den roll vi har som arbetar med barn idag. Det var mycket fakta och den var så bra, välskriven. 

Citat ur boken:
”Vilken är då rollen som pedagog, rollen för den som arbetar med barn, i denna postmoderna konstruktion av institutioner för förskola? Först och främst är hon (eller han) en med-konstruktör av kunskap och kultur, både barnens och sin egen, i en pedagogik som ” förnekar att läraren är en neutral förmedlare, att eleven är passiv och att kunskap är ett tidlöst material att vidarebefordra”.Den som arbetar med små barn mobiliserar barnens kompetenser för meningsskapande och erbjuder sig själv som en resurs till vilken barnen kan vända sig; hon organiserar utrymmen, material och situationer för att ge nya möjligheter och alternativ för lärande; hon hjälper barnen att utforska de många olika språk som står öppna för dem; hon lyssnar på och iakttar barnen; hon tar deras idéer och teorier på allvar men är också beredd att utmana, såväl genom nya frågor, information och diskussion som genom nya material och tekniker.” (Sidan 124)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar