söndag 3 augusti 2014

Lärmiljöer på min avdelning
Hej! 

Som jag skrivit i de senaste inläggen är det tre delar som måste kopplas ihop; Barn, pedagog och verksamhet. Ingen klara sig utan någon annan. Under delen verksamheten är det mycket som kommer in, en av dessa delar är lärmiljöerna. Denna bit är inte lätt, men som inspiration tänker jag  här dela med mig av ett bildspel som visar hur vi använder våra olika lärmiljöer på min avdelning.  Både de som finns inne och ute. När vi i början av terminen satte oss ner för att planera började vi med matrisen som jag skrivit om i tidigare inlägg. När vi kom till verksamhet och biten lärmiljö visste vi att miljöerna skulle ge möjlighet att öva socialt samspel. Men hur? Vi valde då att göra en planritning över våra lokaler och skrev även in de som inte fanns inne på förskolan. När detta var klart valde vi att se till läroplanen, helhets idén Rötter och vingar, observationer av barngruppen och personalgruppens olika kompetenser. Vi delade upp så några pedagoger gjorde vissa miljöer och andra pedagoger gjorde andra. Innan vi började "bygga" skrev vi kopplingen till läroplanen, samt hur vi tolkar detta för just den lärmiljön. Dessa texter är dessa ni ser i bildspelet innan respektive miljö. 

Bildspelet blev sedan resultatet av vårt arbete och visades på ett föräldramöte för att påvisa för vårdnadshavarna att det inte bara är de "synliga" miljöerna som är viktiga. Lärmiljöer finns överallt, för barn lär överallt!

Jag hoppas att ni kan finna lite inspiration!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar