söndag 3 augusti 2014

Systematiskt kvalitetsarbete

Hej!

För några terminer sedan läste jag förskolelyftet; Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer. Denna kurs satte igång många processer i mitt huvud gällande förskolan och det arbete vi gör. Under kursens gång var jag stundtals mycket förvirrad, men förstod att det någonstans fanns en röd tråd som skulle göra att mitt och mina kollegors arbete skulle förenklas. Sheridan och Pramling skriver några rader i boken Barns lärande, Fokus i kvalitetsarbetet som har hjälp mig mycket i mitt tänk:

Det dagliga kvalitetsarbetet omfattar tre moment som är osystematiska och delvis flyter in i varandra. Momenten omfattar följande steg:
1. Observation, kartläggning, planering, genomförande och dokumentation.
2. Analys och tolkning.
Matrisen för det systematiska arbetet.
3. Utvärdering och kvalitetsutveckling.
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från det dagliga kvalitetsarbetet samtidigt som det bygger på sammanställningar och avgränsningar av det. Till skillnad från det dagliga kvalitetsarbetet är det systematiska kvalitetsarbete planmässigt, organiserat och sammanhängande.

Dessa ord beskriver det jag tror på, att det ena ger det andra. Det gäller bara att komma på vart jag ska börja. I slutet av kursen kände jag att det hade börjat bli lite ordning på mina tankar. Utifrån den litteratur jag läst, föreläsningar och seminarie jag deltagit i, samt de samtal jag haft med otaliga personer kom jag fram till min egen matris. Det är den du ser till höger här. 

För mig blev det självklart att det var tre delar det inte går att vara utan; Barnen, pedagogerna och verksamheten. De fick blir rubrikerna överst. Sedan kommer i stegen att tänka; Syfte, metod, reflektion/analys och utveckla. 

För att kunna veta vad mitt syfte ska vara måste jag ha ett mål. Min avdelning valde socialtsamspel utifrån Härryda kommuns helhets idé. Detta var ett mål vi skulle ha för hela terminen. Nu kanske någon undrar vart läroplanen kommer in och då kan jag svara, överallt! Den är hela tiden med oss i ryggen och blir därmed metoder för hur vi lär ut. Denna matris utvärderas en gång i månaden. Då ser vi hur det gått och hur vi ska gå vidare. Detta är en dokumentation som är till för hela avdelningen. Vi har valt att se till hela grupper när vi dokumenterar för att veta vilken verksamhet vi ska erbjuda barnen vidare för att främja deras utveckling på bästa sätt. I denna mall får även vi pedagoger utvärdera oss, vilket inte alltid kan vara så enkelt. Samt att vi får med verksamheten, är det någon lärmiljö vi behöver ändra? Måste vi omorganisera oss? osv. När det gäller den enskilda dokumentationen av barnen, har vi den på ett annat ställe. Det är en annan matris som jag delar med mig av en annan dag.

Nu så, kan förstå om detta kanske verkar lite rörigt. Har tagit mig några timmar och samtal att komma dit jag är i dag och för att kunna förklara detta krävs lite tid. Är lite svårt att få ner detta i ett inlägg, men om du har några frågor får du gärna höra av dig. 

Hej Hej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar