tisdag 12 november 2013

App- My blackboard (Gratis/28kr)


Denna app är en svarttavla. I grattis versionen kan du skriva med olika färger.  Om du köper hela versionen kan du även öva dina färdigheter i att skriva bokstäver (du får se en bokstav som du sedan kan måla av). Du kan även öva dina färdigeter inom de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Den ger dig olika tal att lösa som den sedan rättar. Anser själv att det kan vara för svårt för förskolebarn, men du kan även på enkla tal. Appen kan du använda vid samling, rita, skriva bokstäver och ord. Barnen ges själva möjlighet att skriva med sina egna fingrar på skärmen. Denna app är ett bra komplement till papper och penna. 

Igår samlades jag och några barn tillsammans med iPaden. Jag började med att koppla upp iPaden mot vår appleTV så bilden erbjöd fler barn att se. Jag öppnade appen och berättade för barnen vad min tanke var. Vi skulle gissa varandras namn. Jag började skriva ett barns namn på iPaden, barnen fick nu gissa vems namn det stod på skärmen. Vi märkte alla att det snart blev lite hög ljudvolym, alla ville gissa och höras. Vi bestämde oss tillsammans för att räcka upp handen när vi visste och sedan skulle vi räkna till tre och då kunde alla som ville säga vems namn de tror de var. 

Efter en stund när jag hade skrivit några namn frågade jag ett barn om inte hen ville skriva en bokstav? Hen kom upp och skrev en bokstav, de andra barnen gissade. De kände bokstaven och det blev jubel. Nu var det många barn som gärna ville skriva en bokstav på iPaden. Barnen kom upp, skrev en bokstav och de andra gissade. Det underbara i denna vidareutveckling av stunden var att även de barn som inte hade lärt sig skriva bokstäver som ser ut som de jag skriver här vågade och ville komma fram. De skrev bokstäverna på sitt eget sätt och ibland frågade de om hjälp av mig. Vi skrev och de andra barnen gissade. 

Stunden slutade med att vi skulle gå och äta lunch. Vi bestämde oss då för att jag skulle skriva ett namn på iPaden på det barn som skulle få gå in i matsalen. 

Min reflektion 
Syfte med denna stund var att ge barnen en möjlighet att övar sitt språk, samt att ta hänsyn till varandra. 
   Min reflektion när jag nu ser tillbaka på stunden var att barnen kunde vara delaktiga på sitt sätt. Några barn läste sig till namnen, några barn försökte ljuda, några barn kände igen bokstäverna och kunde känna igen namnet när hela namnet var skrivet. Efter en stund när barnen fick vara de som stod i centrum och höll i iPaden, hände något. Inflytande och delaktighet blev synligt, barnen vågade tillsammans och på så sätt uppstod en annan möjlighet till lärande. Som jag ser det är vi pedagoger bara en väg till ett möjligt lärande, barnen är utmärkta pedagoger för varandra. 

Utveckla 
En tanke som slog mig kring hur jag kan ta detta vidare är att göra barnen ännu mer delaktiga. Vid nästa tillfälle hade det varit spännande att låta ett barn få välja en app vi ska arbeta med. Hjälpa barnet med en förberedelse och sedan vara ett stöd för barnet när stunden är. Vad tror du/ni om detta? Några andra reflektioner du/ni gör som kan hjälpa mig/oss?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar