tisdag 18 mars 2014

Min roll som pedagog...

Min roll som pedagog grundar jag främst i det sociokulturella perspektivet och därmed Vygotskij. Jag tror på att barn eller rättare sagt människan lär bäst i samspel med andra. Antigen genom att vara i grupp eller att studera andra människor som gör något. Vygotskij mötte jag första gången under mina år på lärareutbildningen och inriktningen skapande verksamhet. Då kom jag även i kontakt med Reggio Emilia som jag sedan dess läst mer om. (Några av de böcker jag gillar mest kan ni läsa om under fliken litteratur.) Det finns mycket jag gillar med deras filosofi/förhållningssätt. Tre tre benen; barn, pedagog och miljö. De hundra språken. 


Just de tre delar jag skrivit om ovan är enligt mig grundstenar i den dagliga verksamheten, som alla är beroende av varandra för att verksamheten ska fungera. Med det menar jag att om jag som pedagog väljer att se det kompetenta barnet, ”rika” barn som jag privilegiet att få arbeta med. Inte ”fattiga” barn, tomma skal, som jag som pedagog ska fylla med kunskap. Barn är kompetenta, ivriga, kunskapstörstande och vill lära sig. Då ser jag det som min uppgift att ta tillvara på detta och finna vägar för barnet att lära och vilja lära mer....

Gå gärna in under rubriken min grund och läs mer om du blir intresserad. Hur ser du på din roll som förskollärare idag? Vad är din kunskap idag? Många spännande frågor att begrunda.

Godkväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar